FF-klubbens sommarträffar från 1999 till 2014

År

Datum

Plats

Hur många deltagande båtar/vilka FF-nr

Antal

2014

23-24 juli

Svartskogsskär, nv Arkösund

FF 5, 48, 50, 60, 150, 178 och 179

7

2013

6-7 juli

Ringsö

FF 5, 19, 50, 60, 150, 159 och178

7

2-4 augusti

Villinge, Furuskär

FF 35, 50, 111 och 150

4

2012

9-10 juli

Villinge

FF 35 och 150

2

22-24 juli

Harstena, Gryts skärgård

FF 5, 19, 50, 60, 150 och 178

6

16-17 augusti

Stora Kalhomen

FF 19, 35, 111 och 150

4

2011

2-3 juli

Stora Kalholmen

FF 12 och 150

2

23-24 juli

Möjareservatet Ramsmoraön

FF 35 och 150

2

2010

3-4 juli

Träskö-Storö

FF 12, 150, 35 och Allegro 27, nr 356

4

24-25 juli

Biskopsö

inställd p.g.a. regn och hård blåst

0

14-15 aug

Stugviken St.Anna

FF130 och 76

2

2009

4-5 juli

Västerviken utanför Möja

FF 7, 12, 28

3

17-18 juli

Lisselö, St. Anna/Gryt

FF 50, 59, 60, 83

4

25-26 juli

Paradisviken, Finnhamn

FF 7, 35, 47, 111, 143, 150

6

2008

5-6 juli

Rånöhamn, Rånö

FF 19, 49, 112, 150,

4

19-20 juli

Gryt, Lisslöfladen

FF 60, 90,

2

2-3 Augusti

Krokholmsviken, Lådna

FF 19

1

2007

7-8 juli

Vedviken, Fjärdlång

FF 7, 19, 35, 150,

4

14-15 juli

Gryt, Långholmen

FF 18, 42, 50, 55, 60, 90,

6

4-5 augusti

Krokholmsviken, Norrgårdsön

FF 19, 35, 47, 110

4

2006

8-9 juli

Byttan/Finnskär

FF 12, 21, 19, 60, 150

5

15-16 juli

Håskö, Lisselön

FF 42, 59, 60, 86, 130, 147, 150, 156

8

5-6 augusti

Gällnö, Gränholmen

FF 12, 19, 35, 92, 110, 150

6

2005

2-3 juli

Lökholmarna, Bockö-Storö

FF 12, 110, 150

3

16-17 juli

Stugviken, Stora Ålö, Gryt

FF 5, 46, 60, 76, 178, 130

5

30-31 juli

Härsö, Ingaröfjärden

FF 12, 19, 7, 150,

4

2004

3-4 juli

Västerviken, Bockö-Storö

FF 7, 12, 33, 35, 47, 55, 92, 110, 123

9

31juli - 1 aug.

Stora Kalholmen

FF 7, 19, 76, 150, 160

5

2003

28-29 juni

Paradisviken, Finnhamn

FF 12, 35, 47, 49, 110

5

2-3 augusti

Krokholmsviken, Norrgårdsön

FF 19, 42, 47, 58, 150

5

2002

27-28 juli

Norrviken, Fjärdlång

FF 7, 19, 30, 47, 68, 80, 110, 143, 150

9

2001

28.29 juli

Lökholmarna, Bockö-Storö

FF 3, 7, 19, 43, 47, 55, 92, 100, 110, 150

10

2000

12-13 augusti

Paradisviken, Finnhamn

FF 19, 47, 110, 143, 150

5

1999

24-25 juli

Hemviken, Lådna

FF 7, 35, 58, 100, 111, 150

6