Ändamål

 
Fortissimoklubben (FF-klubben) är ideell förening som har till ändamål att:
  • utbyta erfarenheter och att medverka till kamratlig samvaro kring ett gemensamt intresse, segelbåten Fortissimo
  • utreda och informera om tekniska frågor
  • verka för båtens fortlevnad
  • företräda ägarna av Segelbåten Fortissimo gentemot leverantörer

Flertalet ägare av Fortissimobåten är medlemmar i Fortissimoklubben, som bildades 1979. Klubben arrangerar möten och sommarträffar i skärgården, ger ut teknisk information om båten m.m. Sommaren 2009 arrangerade vi två träffar i Stockholms skärgård, en i Gryts skärgård och en på Västkusten. Vid sommarträffarna tittar vi på varandras båtar, utbyter erfarenheter, grillar tillsammans och har trevligt.

Utbyte av erfarenheter och kunskaper om Fortissimobåten är viktiga frågor. Fortissimoklubben ger ut Fortissimobladet digitalt (i undantagsfall på papper), vanligtvis tre gånger per år. Till medlemmar utanför Sverige skickas även en ”English summary”. Den tekniska kommittén besvarar medlemmarnas tekniska frågor med prioritet för frågor som är specifika för Fortissimobåten. Många frågor och svar, som har generellt intresse för klubbens medlemmar, publiceras i bladet.

Fortissimo.nu är klubbens hemsida. På hemsidan kan medlemmarna botanisera bland tidigare publicerade FF-blad, tekniska tips, annonsmöjligheter etc. För att få tillgång till all information krävs inloggning med eget "unikt" lösenord. Så snart medlemsavgiften är inbetald översänds lösenord för inloggning.

I samband med höst- och årsmöte brukar vi anlita en föredragshållare i något aktuellt ämne alternativt göra ett besök hos någon leverantör med marin anknytning. För några år sedan firade klubben 30-årsjubileum.

Flertalet medlemmar bor i Sverige men klubben har också medlemmar i Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Nederländerna.

Om du vill ha mer information om klubben är du välkommen att kontakta sekreteraren eller ordföranden i FF-klubben.