Styrelse / Board

 
Styrelseordförande / Chairman Olof Nordell FF 150, telefon: 08-715 21 01, mobtel: 070-517 21 01
e-post / mail: olof.nordellQoutlook.com
Sekreterare / Secretary
(matrikeländringar / register update)
Monika Nordell, telefon: 08-715 21 01
e-post / mail: monika.nordellQgmail.com
Kassör / Treasurer Bertil Lindborg
Redaktör / Editor Maria Morris
Klubbmästare / Master of Ceremonies Monique Karlsson
Biträdande Klubbmästare / Assistance Master of Ceremonies Margareta Lindborg
Ledamot / member Bo Karlsson

Teknisk kommitté / Technical committee

Sammankallande/Chairman Kjell Svensson, e-post/mail:kjell.svenssonQbotkyrka.se
Ledamot / member Martin Morris
Ledamot / member Sten-Åke Gewerths
Ledamot / member Jaan Karsna
Ledamot / member Lars Benckert
Ledamot / member Kjell Nordström
Särskilt sakkunnig / Senior member Lars-Anders Westlin

Övriga funktionärer / Other functions

Medlemsvärvare / Member enlister Bo Karlsson
Webbredaktör / Webmaster Hans Bengtson
Regionombud / Regional representative
S:t Anna/Gryt

Lennart Mattsson
Västkusten Kent Abrahamsson
VänernVakant
NordLars o Inger Benckert
 
Revisor / Accountant Lennart Molin
Revisorssuppleant / Accountant assistent Bengt Runge

Valberedning / Election committee

Sammankallande / Chairman Olof Nyström
Ledamot / member Bo Nordgren
Ledamot / member Hans Bengtson
 
Byt Q till snabel-a i e-postadressen. Av säkerhetsskäl har vi här på vår webbplats bytt ut tecknet snabel-a mot Q i alla E-postadresser för att förhindra att vi blir dränkta av skräppost!

(replace Q in the address with @! A defence against spam!)