Bli medlem

Bli medlem

Ägare till Fortissimobåt blir medlem i Fortissimoklubben genom att betala in årsavgiften till klubbens postgirokonto samt lämna uppgifter till matrikeln (här) till klubbens sekreterare Monika Nordell.
Övriga som ansluter sig till klubbens ändamål, kan av styrelsen antas som medlem.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för år 2016: 100 svenska kronor för de som tar emot FF-bladet digitalt, för övriga är den 150 svenska kronor och den betalas till FF-klubbens postgiro: 8 67 57 – 2, Fortissimoklubben, c/o Bertil Lindborg Parkvägen 1, 136 46 HANINGE.
Faktura för årets avgift kan du se här.

Information

Vi behöver följande uppgifter till klubbens matrikel:
  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • Mobiltelefon
  • Hemmahamn
  • Båt/Segel nummer
  • Båtnamn
  • Ev. VHF anropssignal
  • E-postadress
Enligt gällande praxis gäller följande. Medlemskapet kan registreras på en enskild person, två personer eller på en familj. Ett medlemskap kan endast registreras på en adress. Medlem, som överlåter sin båt, kan komma överens med den som förvärvar båten om att föra över medlemskapet till denne. Sådan överenskommelse skall anmälas av överlåtaren till klubbens sekreterare för registrering i klubbens matrikel. Om överlåtaren redan betalat avgift för verksamhetsåret behöver den som förvärvar båten inte betala ny avgift för samma år.

Mer information?

Om du vill ha mer information, kontakta ordföranden eller sekreteraren (här).