Länkar

 

Myndigheter mm

 
Båtbesiktingsmännens Riksförening
Nämnden för båtlivsutbildning, NFB
Sjöfartsverket
Sjöfart/Kort1-ändringar
Svenska båtunionen