Hans Klerck, FF19 Campari visar sitt eftermonterade Centrum-/centrallyft för att underlätta sjösättning & upptagning

Utdrag ur FF-blad 110

Öppningen för centrumlyftet på rufftaksgaraget med skruvlocket på (se ovan)

Skruvlocket av:


En kommentar från Hans Klerck: Dock bör ett tillägg göras till bild 1 (rufflucksgaraget) eftersom vårt hål för slinget dessvärre ligger för långt mot aktern. Jag vill minnas att Lars-Olov vid tillfälle nämnde att hålet skulle göras för om garaget. Vår felplacerade genomföring gör att båten lutar framåt vid lyft, men det kan vi leva med.

Detaljbild på lyftelementet. Foto Hans Klerck

Ett jättestort schackel är fastsatt i själva lyftelementet


Så här ser det ut i kölsvinet när durkarna i salongen är bortlyfta

Hans demonstrerar lyftanordningen

Specialskydd till hålet i taket

Så här ser det ut i salongens tak

Här lyfts Campari

Så här såg det ut vid upptagningen av FF19 Campari

Monika Nordell, FF150 Nougate & Hans Klerck, FF19 Campari Detaljbild lyftelementet och upptagningen 7 oktober 2017, foto Hans Klerck Övriga bilder: Monika Nordell

info@fortissimo.nu