Centrallyft FF-bladet 17

Utdrag ur FF-blad nr 17

Rapport från tekniska kommittén

Hans Klerck har låtit konstruera en lyftögla för montering på två kölbultar rakt under ruffgaragets framkant.

Den är tillverkad i svetsat stål som varmgalvats. Vi har bedömt det vara säkrare ur hållfasthetssynpunkt att ha vanligt stål i stället för rost­fritt som är sprödare och svårare att svetsa. Vi kommer att provbelasta öglan i bänk för att vara säker på att den är tillräckligt stark. Lars-Olov Norlin har tidigare konsulterats och kommer att få se den färdiga produkten innan vi "släpper" den.

För att lyftstroppen ska få "fri väg" måste hål göras i luckgaraget. Flera lösningar är tänkbara. Hans Klerck har på sin båt satt in en sky­light omedelbart för om luckgaraget. Man kan även ha någon typ av venti­lator som demonteras vid lyft.

Öglans pris kommer att bli ca 125:- inkl varmgalvanisering. Pris för längre kölbultar tillkommer. Vi avser gå ut och erbjuda sambeställning av lyftöglorna. Vi vill dock föreslå att Du väntar ca 1 år för då har vi också hunnit prova öglans placering i båten, däckshålets placering m m.

info@fortissimo.nu